Huidige activiteiten

12 februari 2018
  • Het platform is met de gemeente in gesprek over de toegankelijkheid van de parkeerplaatsen bij het gemeentehuis  Boom en Bosch, ’t Heycop, bij de Jumbo in de Passage, De Poel en ook in andere kernen en openbare liften in Breukelen en Maarssen.  
  • Het Platform heeft de Gemeente geadviseerd enkele gevaarlijke op- en afritten voor scootmobiels in De Poel in Breukelen te veranderen, te verbreden en/of te verplaatsen.
  • Een paar keer heeft het Platform de Gemeente geattendeerd op de gevaarlijke situaties bij de bouwput op Straatweg 156. Vrachtauto’s staan onnodig lang geparkeerd op de stoep zodat de doorgang voor mensen met een beperking, ouderen enz. wordt geblokkeerd en dat zij als gevolg daarvan gedwongen worden de rijweg op te gaan. Bovendien zijn de teksten op de aanwijsborden voor slechtzienden en ouderen niet te lezen. 
  • Samen met de Gemeente heeft het Platform een aantal stembureaus in Stichtse Vecht bezocht. De meeste zijn goed toegankelijk voor mensen met een beperking. Met name in Oud Zuilen en bij de Scouting in Maarssenbroek zijn er problemen waar een oplossing voor wordt gezocht.
  • In vervolg op deze samenwerking zijn we aanwezig bij de instructieavond voor de voorzitters van de stembureaus om daar onze visie op een toegankelijk stembureau voor onze doelgroep toe te lichten.
  • Het Platform is uitgenodigd om met allerlei andere organisaties en de politieke partijen mee te denken over ‘Ouder worden in Stichtse Vecht’ tijdens een bijeenkomst die wordt georganiseerd door de Seniorenraad SV, de cliëntenraad van zorggroep De Vechtstreek en de Pauluskerk. De bijeenkomst is op 16 februari.