Een artikel uit Gemeente.nu over sites en apps van overheden

12 februari 2018

Door Niobe Moen. 6 februari 2018

Sites en apps van overheden, verplicht toegankelijk voor gehandicapten

Websites, intranetten en mobiele apps van alle overheden en semioverheden moeten ook toegankelijk zijn voor en goed te gebruiken door mensen met een handicap. Alle overheidsinstanties worden verplicht de Europese standaard voor digitale toegankelijkheid toe te passen, zo wordt wettelijk vastgelegd.

Dat heeft de ministerraad op 2 februari besloten op voorstel van staatssecretaris Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Nu is het nog zo dat er alleen in afspraken en beleidsregels is vastgelegd dat websites zo bruikbaar als mogelijk zijn voor gehandicapten. Een overheid kan daarvan afwijken middels het principe pas-toe-of-leg-uit, oftewel als het niet zo is, moet uitgelegd worden waarom. Zodra de nieuwe wettelijke verplichting van kracht wordt (uiterlijk 23 september 2018), kan dat niet meer en moet de Europese standaardwoorden toegepast.

Datum
Die verplichte toegankelijkheid zal gelden voor websites, mobiele apps en intranetten. Gemeenten hebben nog even de tijd om aan de Europese standaard te voldoen. De verplichting wordt in fases ingevoerd: vanaf september 2019 geldt deze voor nieuwe websites, vanaf september 2020 is het de beurt aan de bestaande sites en vanaf juni 2021 moeten ook mobiele apps verplicht toegankelijk zijn. 

Uitzondering
Een aantal onderdelen zijn uitgezonderd van de verplichting. Bijvoorbeeld live uitgezonden geluid of video en onlinekaarten. Essentiële informatie voor navigatie moet dan wel digitaal beschikbaar zijn. Ook digitale archieven die niet meer actief worden geraadpleegd en niet meer worden aangepast, vallen buiten de verplichting.