Toegankelijkheid gehandicapten bij de gemeentelijke verkiezingen gewaarborgd

7 maart 2018

Platform Gehandicapten adviseert gemeente Stichtse Vecht

In samenwerking met de verantwoordelijke projectleider/beleidsadviseur Mustafa Umut hebben enkele bestuursleden van het Platform Gehandicapten de toegankelijkheid bij de kieslokalen voor mensen met een beperking beoordeeld. Steekproefsgewijs zijn 34 locaties in de verschillende kernen gescreend op onder andere de fysieke toegankelijkheid en aanwezige hulpmiddelen.

Twee locaties zijn als onvoldoende bereikbaar aangemerkt en in de toekomst probeert de Gemeente hiervoor betere locaties te zoeken. Binnen alle verkiezingsruimtes zijn er geen gevaarlijke obstakels geconstateerd. De verlichting in de stemhokjes is ook optimaal verzorgd. Om de bereikbaarheid voor mensen met een handicap te vergroten creëert de gemeente op advies van het platform bij locaties, waar geen invalide parkeerplaats is, een tijdelijke mobiele parkeerplaats. Voor stemgerechtigden die zelf niet in staat zijn de stemlocaties te bezoeken zijn aangepaste “stem”busjes geregeld. Een experiment van de Gemeente, dat een pittig organisatietalent vereist van de ambtenaren.

Op 15 maart geeft de vicevoorzitter van het platform aan de voorzitters van de stemlocaties een presentatie, waarbij tips en adviezen ter sprake komen hoe mensen met een specifieke beperking beter te begeleiden. Het bestuur hoopt dat in de toekomst de invoering van de (stem)computer gaat plaatsvinden om de toegankelijkheid voor de doelgroep nog meer te vergroten.