Stichtse Vecht beter toegankelijk voor mensen met een beperking?

22 april 2019

Op 2 april is door enkele leden van het Platform Gehandicapten in de raadsvergadering ingesproken om de toegankelijkheid voor gehandicapten in de horecagelegenheden in Stichtse Vecht te verbeteren. De aanleiding hiervoor is, met name omdat in de gepresenteerde horecavisie niets staat over aanpassingen, beleid en voornemens om de toegankelijkheid voor mensen met een beperking in de toekomst te verbeteren.
Er zijn daarnaast ook talrijke eenvoudige aanpassingen zonder ingrijpende verbouwingen uitvoerbaar. De meest problematische aanpassing voor de horeca is om de gelegenheid te voorzien van een aangepast toilet. In Maarssen centrum is er slechts een gelegenheid, die deze voorziening heeft. In Loenen aan de Vecht nul en in Breukelen Centrum ook maar een. Horeca Nederland en MKB-Nederland hebben al geruime tijd geleden bij hun leden uitgebreide suggesties onder de aandacht gebracht. Ook winkeliers en andere dienstverlenende onderneming vallen onder die verplichting om aanpassingen te realiseren.
In 2018 heeft Horeca Nederland een “ actieplan toegankelijkheid horeca” gelanceerd.
Het Platform hoopt dat ondernemers dit document eens gaan lezen en beginnen met een paar adviezen op te volgen. Sinds 2016 is namelijk het VN-verdrag “handicap Nederland” ingegaan. Het wordt tijd, dat zowel overheden, politiek als ondernemers hier wat meer mee doen. Tot nu toe vindt Platform Gehandicapten dat er weinig beleidsmakers en uitvoerders deze wet bewust hanteren. Het Platform hoopt dan ook dat de gemeenteambtenaren bij de aanvraag van vergunningen, de ondernemer hierop meer attenderen. Hoopgevend is, dat het amendement op de horecavisie van de PvdA unaniem door alle politieke partijen werd ondersteund.

Het platform is blij met deze ontwikkeling en roept: “Wij zijn erg blij met deze ontwikkeling en roepen hierbij vrijwilligers op om ons te komen helpen met ons werk.”

 

Door Naomi Slijngard, Vechtstroom 10-4-2019:
‘Horeca toegankelijk maken’
Stichtse Vecht – Tijdens de raadsvergadering van afgelopen week heeft het Platform Gehandicapten Stichtse Vecht haar zorgen geuit over de toegankelijkheid van de horeca in Stichtse Vecht voor bijvoorbeeld rolstoelgebruikers. De PvdA heeft samen met het Vechtse Verbond, GroenLinks, PVV, VVD, Maarssen2000, Lokaal Liberaal en het CDA een amendement ingediend waarin de gemeente wordt verzocht het toegankelijk maken van de horeca in Stichtse Vecht te stimuleren en te faciliteren. Het amendement is aangenomen. De gemeente gaat bij nieuwe plannen van horecagelegenheden toetsen op de toegankelijkheid voor onder andere rolstoelgebruikers en andere minder validen.

 

Amendement horecavisie PvdA:
“3.4.5 Toegankelijkheid van Horecavoorzieningen
Horecavoorzieningen zijn gelegenheden waar iedereen gebruik van moet kunnen maken, ook mensen met een beperking, zodat zij gelijkwaardig kunnen deelnemen. De gemeente maakt bewust, stimuleert en faciliteert waar mogelijk de horecaondernemers zodat zij (verdere) stappen zetten om hun voorzieningen fysiek en dienstverlenend toegankelijk te maken voor rolstoelgebruikers en mensen met andere beperkingen. Bij nieuwe plannen toetst de gemeente de toegankelijkheid van de horecavoorzieningen voor de genoemde doelgroep”.
https://www.khn.nl/stream/actieplan-toegankelijkheid-horeca-definitief.pdf


Informatie Agenda 22:
Agenda 22 is de eenvoudige maar uitgewerkte versie (met 22 regels) van het VN-verdrag over gelijke kansen voor personen met een handicap.

14 juli 2017 – 1 jaar!
Geratificeerd!

Het verdrag komt voort uit Agenda 22
Agenda 22 gaat over gelijke kansen voor personen met een handicap
22 staat voor de 22 regels uit de resolutie van de VN
Elke regel gaat over een belangrijke onderwerp in het dagelijks leven. Zie hiernaast.
Op 14 juli 2016 is het verdrag officieel wet geworden in Nederland.

Vanaf 1 januari 2017 moeten aanbieders van goederen en diensten en werkgevers geleidelijk aan zorgen voor de algemene toegankelijkheid voor mensen met een beperking. Óók als daar niet expliciet om gevraagd wordt. Dit is een uitbreiding van de Wet gelijke behandeling op grond vanandicap of chronische ziekte (WGBH/CZ). Voorheen bepaalde deze wet dat aanbieders van goederen en diensten en werkgevers alleen verplicht waren een doeltreffende, individuele aanpassing te doen als daarom werd gevraagd. De wijziging in de wet beoogt een verandering in het denken over mensen met een beperking. Hoe toegankelijker de samenleving, hoe minder individuele, doeltreffende aanpassingen nodig zijn.

REGEL 11 ONTSPANNING, VRIJE TIJD EN SPORT
De staten moeten ervoor zorgen dat mensen met een handicap dezelfde kansen hebben op het vlak van ontspanning, vrije tijd en sport als andere mensen.

Handicapvriendelijk
De staten moeten ervoor zorgen dat hotels, stranden, sportterreinen en andere voorzieningen handicapvriendelijk zijn.
Toeristenbureaus, reisagentschappen, hotels en andere instellingen moeten iedereen ontvangen, ook mensen met een handicap.
Ze zullen rekening houden met de noden van de mensen met een handicap.
Ze zullen een opleiding krijgen zodat ze dit kunnen doen.

Sport
Sportclubs zullen steun krijgen zodat ze het voor mensen met een handicap gemakkelijker kunnen maken om deel te nemen aan sporten.
Dit kan gebeuren door sporthallen en sportterreinen handicapvriendelijker te maken.
Speciale wedstrijden of sporten zijn soms noodzakelijk.
De staten moeten het makkelijker maken voor mensen met een handicap om deel te nemen aan sportwedstrijden.
Mensen met een handicap die aan sport doen moeten dezelfde goede training krijgen als andere mensen.
De mensen die betrokken zijn bij sport moeten samenwerken met de verenigingen voor mensen met een handicap wanneer ze sporten voor mensen met een handicap ontwikkelen.
https://www.mkb.nl/weekbulletin/drempelvrijcertificaat-voor-website-mkb-toegankelijk