Activiteiten april/mei/juni

25 juni 2019

Hier een overzicht van de laatste activiteiten die het platform heeft ondernomen naar de gemeente:

april/mei: Meldingen geplaatst over:

  1. Illegaal bezetten van algemene invalidenparkeerplaatsen en gebrekkige handhaving in SV
  2. De moeilijke toegankelijkheid van de begraafplaats op het Zandpad in Breukelen.
  3. De moeilijke begaanbaarheid van de trottoirs in de Eendracht in Breukelen door de opstelling van kliko’s, tuinzakken en auto’s.

juni:

  1. Verzoeken voor advies van Gemeente, SGP, Adviesraad sociaal domein behandeld over de transcriptie voor slechthorende en doven.
  2. Intensief contact met de WMO beleidsadviseur van de Gemeente SV over het toekennen van invalidenparkeerkaarten, keuringen en handhaving daarvan.
  3. Vragen van het  CDA over punt a, b, c vermeld onder april/mei besproken met fractieafgevaardigde.
  4. 18 juni overleg met de griffier van SV  over de transcriptie.