Activiteiten Platform Gehandicapten Stichtse Vecht, juli 2019

11 augustus 2019

4 juli
In gesprek met wethoudster Hetty Veneklaas in Boom en Bosch met als onderwerp knelpunten in het sociaal domein. o.a. Afschaffing mantelzorgcompliment. 

2e melding over moeilijke toegankelijkheid begraafplaats Breukelen. 

4e melding belemmering door kliko’s in de wijk de Eendracht.

8 juli
Vergadering Platform in Boom en Bosch.

9 juli
Inspreken in Gemeentelijke raadsvergadering om te pleiten de transcriptie voor doven en slechthorenden in te voeren.

15 juli
Brief van afkeuring t.a.v. stopzetten compliment voor mantelzorgers in het sociaal domein wordt geplaatst in de media.