PGSV is weer gestart

26 oktober 2021

Platform Gehandicapten Stichtse Vecht is weer gestart om voor u aan de slag te gaan.

I.v.m. de coronacrisis hebben wij lang niets van ons laten horen. Dat was heel vervelend, omdat er best veel aandachtspunten zijn om het voor u wat leefbaarder te maken.

Het is onze ambitie om voor alle mensen met een beperking, geestelijk, fysiek of chronisch, een zo toegankelijk mogelijk leefklimaat in onze gemeente te creëren. Onze aandacht gaat voornamelijk uit naar verbetering van de toegankelijkheid van o.a. openbare gebouwen en -ruimtes, winkelcentra, gezondheidsvoorzieningen en de informatieverstrekking van overheden. Ook willen wij graag iets met preventie organiseren over bijvoorbeeld een gezondheidsthema.

We denken bijvoorbeeld aan het vergroten van bekendheid van het Platform bij de inwoners van de gemeente Stichtse Vecht. Bij het college van  B&W en de leden van de Gemeenteraad. Maar ook bij instellingen en organisaties die mensen met een functiebeperking bedienen.

Het Platform wil hierin de spreekbuis zijn voor mensen die dat zelf niet kunnen. Wegen effenen waar nodig, alles ter bevordering van duidelijkheid, toegankelijkheid  en zelfredzaamheid van de doelgroep.

 

Maar… wie weet heeft u ook nog een vraag of tip waar wij ons hard voor moeten maken. Heel fijn om met ons mee te denken. Zo zullen er best wel aandachtspunten zijn, die wij over het hoofd zien. Bel ons dan.

Ons telefoonnummer is 06 83122482