Archief

Pagina 3

Burgemeester Van Mastrigt stemt en begeleidt inwoonster

23 mei Europees Parlementsverkiezing Burgemeester Van Mastrigt stemt en begeleidt inwoonster Donderdag 23 mei vindt de Europees Parlementsverkiezing plaats. Burgemeester Yvonne van Mastrigt gaat die dag om 10:30 uur stemmen in het stembureau De Klaroen aan de Michiel Adriaanszoon de Ruyterstraat 2 in Maarssen-Dorp. Ze zal ook een aantal stembureaus bezoeken om in gesprek te… Bekijk Artikel

Lees verder

Stichtse Vecht beter toegankelijk voor mensen met een beperking?

Op 2 april is door enkele leden van het Platform Gehandicapten in de raadsvergadering ingesproken om de toegankelijkheid voor gehandicapten in de horecagelegenheden in Stichtse Vecht te verbeteren. De aanleiding hiervoor is, met name omdat in de gepresenteerde horecavisie niets staat over aanpassingen, beleid en voornemens om de toegankelijkheid voor mensen met een beperking in… Bekijk Artikel

Lees verder

School op wielen

Broklede, School op Wielen, nieuw is dit jaar een presentatie over de blindengeleidehond en een test i.v.m. tinnitus voor jong en oud. Meer foto’s op de home-pagina.  

Lees verder

Toegankelijkheid gehandicapten bij de gemeentelijke verkiezingen gewaarborgd

Platform Gehandicapten adviseert gemeente Stichtse Vecht In samenwerking met de verantwoordelijke projectleider/beleidsadviseur Mustafa Umut hebben enkele bestuursleden van het Platform Gehandicapten de toegankelijkheid bij de kieslokalen voor mensen met een beperking beoordeeld. Steekproefsgewijs zijn 34 locaties in de verschillende kernen gescreend op onder andere de fysieke toegankelijkheid en aanwezige hulpmiddelen. Twee locaties zijn als onvoldoende… Bekijk Artikel

Lees verder

Een artikel uit Gemeente.nu over sites en apps van overheden

Door Niobe Moen. 6 februari 2018 Sites en apps van overheden, verplicht toegankelijk voor gehandicapten Websites, intranetten en mobiele apps van alle overheden en semioverheden moeten ook toegankelijk zijn voor en goed te gebruiken door mensen met een handicap. Alle overheidsinstanties worden verplicht de Europese standaard voor digitale toegankelijkheid toe te passen, zo wordt wettelijk… Bekijk Artikel

Lees verder

Regiotaxi

In plaats van taxibedrijf De Vier Gewesten gaat nu vervoersbedrijf Willemsen de Koning de regiotaxiritten in Utrecht en Maarssen verzorgen. Zij verzorgt al de taxiritten in de andere kernen van Stichtse Vecht.

Lees verder

Cool op wielen Broklede

Eind maart begin april 2018 presenteert het Platform weer opnieuw verschillende workshops ‘Cool op wielen’ op Broklede in Breukelen. Meer informatie volgt.  

Lees verder