Over ons

In 2012, is n.a.v. de herindeling het Platform Gehandicapten Stichtse Vecht opgericht. Dit is gebeurd door het samenvoegen van de Platforms uit de gemeente Breukelen en Maarssen. In Loenen is in 2009 het toenmalig Platform opgegaan in de Wmo-raad. Gezien de nieuwe grootte en uitgestrektheid van de gemeente is het op dit moment weer wenselijk om naast de Wmo-raad ook een actief Platform voor Stichtse Vecht te hebben.

Het Platform Gehandicapten Stichtse Vecht bestaat op dit moment uit 8 bestuursleden. We zijn er trots op dat we uit alle 3 de voormalige gemeentes mensen in ons bestuur hebben. Hierdoor hebben we al veel inzicht in wat er speelt in diverse kernen.

Doelstelling

Het Platform Gehandicapten Stichtse Vecht (PGSV) heeft als doelstelling om de belangen te behartigen van alle inwoners van Stichtse Vecht met een lichamelijke beperking en/of een verstandelijke functiebeperking en chronisch ziekte in de breedste zin des woords. Dat betekent in de praktijk dat de stichting PGSV de aandacht wil vestigen op alle mogelijke verbeteringen die ertoe kunnen leiden dat er meer drempels verdwijnen, zodat Stichtse Vecht vriendelijker wordt voor mensen met een functiebeperking. Ook zullen we kijken naar voorzieningen t.b.v. ouderenzorg en Recreatie & Toerisme.