Sociale kring

De sociale kring zijn de mensen die te maken hebben met iemand met een beperking.

Dit kan een partner, dochter, zoon, kind of een vriend of vriendin zijn. Maar ook een werkgever en de diverse vrijwilligersinstanties vallen hier onder. Eigenlijk heeft een ieder in zijn of haar leven wel te maken met iemand met een beperking en behoort tot de hier genoemde sociale kring.

De sociale kring is heel belangrijk voor de mensen met een beperking, zij zullen in diverse maten zorgen dat er een zo normaal mogelijk leven geleid kan worden. Daarvoor hebben ze wel ondersteuning nodig en wij willen hier graag een helpende hand in bieden.

Op deze website willen wij de mogelijkheid tot het uitwisselen van kennis aanbieden. Ook willen we handige tips en dergelijke vermelden.

Omdat het hier om een heel gemengde groep mensen gaat zal de uitwisseling van ervaringen heel belangrijk zijn. Wij vragen u dan ook om ons uw ervaringen te melden en op deze wijze een spilfunctie voor een ieder te kunnen zijn.

Het is algemeen bekend dat door de terugtredende overheid de sociale kring steeds belangrijker wordt. Laat ons weten wat uw ervaringen zijn, natuurlijk staan we open voor slechte ervaringen maar we hopen ook op mooie ervaringen, want oplossing gerichte ervaringen zijn goud waard. En samen staan we sterker.