Vrijwilliger worden?

Het Platform Gehandicapten Stichtse Vecht (hierna te noemen het platform) zoekt vrijwilligers.

Na de herindeling tot de gemeente Stichtse Vecht is per 01-01-2012 het Gehandicapten Platform Stichtse Vecht opgericht. Dit is gebeurd door het samenvoegen van de Platforms uit de gemeente Maarssen en Breukelen. Het streven is om uit alle voormalige gemeentes/kernen vrijwilligers te hebben.

Doelstelling

Het platform heeft als doelstelling om de belangen te behartigen van alle inwoners van Stichtse Vecht met een lichamelijke beperking en/of een verstandelijke functiebeperking en chronische ziekte in de breedste zin des woords. Dat betekent in de praktijk dat het platform de aandacht wil vestigen op alle mogelijke verbeteringen die ertoe kunnen leiden dat er meer drempels verdwijnen, zodat Stichtse Vecht vriendelijker wordt voor mensen met een beperking. We gaan bijeenkomsten organiseren waar we de inwoners bekend willen maken met de diverse mogelijkheden op een heel breed gebied. Ook gaan we kijken naar voorzieningen t.b.v. kinderen met een beperking, ouderen en op het gebied van Recreatie & Toerisme.

Vanwege de grootte van de nieuwe gemeente zoeken wij vrijwilligers. Wij hopen dat er uit diverse kernen van de gemeente mensen ons als vrijwilliger willen helpen. Ook uit de kleinere kernen zoals bijv. Nigtevecht, Nieuwer Ter Aa e.d. zijn vrijwilligers van harte welkom. Een beperking hoeft geen drempel te zijn om deel te nemen.

Wat houdt het vrijwilliger zijn bij het Platform in;

  • U signaleert problemen in uw woonkern en meldt deze bij de gemeente en aan ons.
  • U ondersteunt ons op vrijwilligersmarkten
  • U ondersteunt ons bij thema bijeenkomsten met hand en spandiensten
  • U verwijst mensen naar ons platform met specifieke vragen

Belangstelling?

Hebt u belangstelling voor deelname/ondersteuning aan het platform of wilt u meer informatie over de werkzaamheden. Neem dan contact op met het secretariaat.

Tel: 0346-262848. E-mail: info@platformgehandicaptenstichtsevecht.nl