Persbericht Mantelzorgers

16 juli 2019

Mantelzorgers in “het zonnetje” gezet door de raad gemeente Stichtse Vecht?

Mantelzorgers worden overladen met complimenten van politici en ook maken politici zich zorgen over de belasting die het mantelzorgen met zich mee brengt. Maar belonen is er niet meer bij.

Wij als Platform Gehandicapten  gruwen van dit soort  politiek gekronkel, die genomen wordt als een kille bezuinigingsmaatregel.

De afspraken, die eerder door dezelfde politiek zijn gemaakt o m mantelzorgers als erkenning en waardering voor hun tomeloze inzet een jaarlijkse geldelijke stimulering af te pakken, is een klap in het gezicht voor mantelzorger en zorgvrager.

Het geldelijk gewin wat mantelzorgers de maatschappij bezorgen door de vele uren die zij maken om mensen te helpen weegt niet op tegen een jaarlijkse bijdrage en is daar zelfs een schijntje van.

Mantelzorg overkomt je namelijk.
Mantelzorgers kiezen er niet voor om te gaan zorgen: het overkomt hen, omdat ze een emotionele band hebben met degene die zorg nodig heeft. Mantelzorgers zorgen soms 24 uur per dag, kunnen hier niet zomaar mee stoppen en verrichten soms verpleegkundige handelingen. Dit is iets anders dan vrijwilligers werk.

De politiek heeft gekozen voor een participatie maatschappij en dat wordt zo lekker goedkoop want het mag gewoon niets kosten volgens de plaatselijke politiek. Echter wij zullen als Platform ons er niet bij neerleggen want de WMO en de plaatselijke WMO verordening zeggen dat er jaarlijks wat gedaan moet worden.

Waar kiezen wij, als burgers  voor: Geven wij onze mantelzorgers een signaal van waardering of disrespect?

Een  meerderheid van de gemeenteraad van Stichtse Vecht heeft op 9 juli voor het laatste gekozen!

Stichting Platform Gehandicapten Stichtse Vecht