Activiteiten september 2019 Stichting Platform Gehandicapten Stichtse Vecht

2 oktober 2019
  • Vergadering van het platform in Boom en Bosch
  • Inspiratiesessie Gemeente bijgewoond. Onderwerp: Input over het te ontwikkelen van een Integraal Beleidskader  sociaal domein in Boom en Bosch
  • Overleg met seniorenraad en directeur Welzijn Erwin Hagen in de Vondel
  • Ondertekening van de intentieverklaring : Stichtse Vecht een dement vriendelijke Gemeente op Goudenstein
  • Kennismaking met aspirant bestuurslid in Safari, Bisonspoor.